top of page

Yazarlar

Yavuz Daloğlu

Yavuz Daloğlu

İlk, orta ve liseyi Ankara'da sırasıyla Çankaya İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'nde; yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nde tamamladı. 1986'da, bitirdiği bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988'de yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak "Bilim Uzmanı", 1993'te de doktorasını tamamlayarak "Bilim Doktoru" unvanlarını aldı. 1994'te aynı üniversitenin Devlet Konservatuvarı'na öğretim üyesi olarak atandı. 2012'de yayınevi kurmak amacıyla kendi isteğiyle emekli oldu ve 2013'te OpusKitap'ı kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında onlarca ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda musiki ve tarih üzerine bildiri sundu. Makaleleri ve bildirileri yayınlandı. Ayrıca belgesellere geridüzey (background) musikileri yazdı. Hâlen Türk kültür ve musiki tarihine ilişkin kitaplar yazmakta, kurucusu olduğu OpusKitap'ı yönetmekte ve editörlük görevini sürdürmektedir.

Nazım Canca

Nazım Canca

Nazım Canca, askerlik görevini Ulu Önder Atatürk’ün huzurunda Çankaya Köşkü’nde yapmış, askerliğinin bitimine yakın O’nun izniyle Emniyet Teşkilâtı’na müracaat etmiş ve polis olarak Ata’sının Rusça mütercimi, kütüphane memuru ve yakın koruması olarak 10 Kasım 1938’e kadar hizmete devam etmiştir. Nazım Canca Emniyet Teşkilâtı’nın 6 sicil numaralı polisi olarak Atatürk’ten sonra İsmet İnönü ve Celâl Bayar’ın da yakın korumalığını sürdürmüş, Polis Başmüfettişi olarak emekli olmuştur. Ayrıca bu görevlerinin yanında 1950’de başlattığı çalışmalarının sonucu olarak ülkemizde Judo Federasyonu’nun kurucularından olmuş, Federasyon’nun asbaşkanlığını yapmış, bunun yanı sıra tekvando ve karate federasyonlarının da kurulmasına katkıda bulunarak Polis Akademisi öğrencileriyle Türk Gençliği’ne sayısız sporcu kazandırmıştır. Nazım Canca, Atatürk’ten sonra İsmet Paşa ve Celâl Bayar ile yaşadığı günleri ve hatıralarını da yazmayı planlamıştı. Ancak onu İzmir’de yapılan bir tekvando karşılaşmasının onur konuğu olarak bulunduğu sırada 30 Kasım 1981’de yitirdik. “Rahmet olsun ruhuna.” (Natık Canca, Namık Canca, Cemile Canca Ön, Burçin Canca Bilgihan)

Alp Hamuroğlu

Alp Hamuroğlu

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan yükseköğrenimini, 1974’te İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladı. 60’lı yılların sonunda Ankara’da gençlik hareketleri içinde bulundu, “68’li”dir. 70’li yıllarda çeşitli davalarda (1972’den başlayarak “Şafak” ve “TİİKP”de, 1975’te “Aydınlık” davalarında) yargılandı. 1975’ten sonra, Halkın Sesi, Aydınlık, Bora ve Türkiye Gerçeği dergileri ile Aydınlık Yayınları ve Aydınlık gazetesinde çalıştı.  1980’den sonra Saçak, Seçenek, Aydınlık, Teori, Bilim ve Ütopya, Bilim ve Gelecek ve başka dergilerle Aydınlık gazetesine araştırma ağırlıklı yazılar yazdı. “Alman İslamı” (İstanbul, Kaynak Yayınları, 2001) başlıklı kitabıyla 2001 yılı “Turan Dursun Araştırma ve İnceleme Ödülü”nü aldı. 2016’da Hıristiyanlık, İslamlık ve Avrupa - Doğu’dan Batı’ya Uygarlık Kapıları / Endülüs, Sicilya, Haçlı Seferleri başlıklı kitabı yayınlandı (İstanbul, Bilim ve Gelecek Yayınları). Çeşitli internet sitelerinde (ve dagarcikturkiye.com aylık internet dergisinde) yazıları yayınlanıyor. OpusKitap'ın yayınladığı Yavuz Daloğlu'nun II. Abdülhamid ve Dönemi - Osmanlı Matbuatından 101 Pare Karikatür ve İllüstrasyon ve Karikatürlerle İllüstrasyonlarda Mustafa Kemal Paşa ve İstiklâl Savaşı kitaplarına giriş yazısı yazmıştır.

Özdemir Nutku​

Özdemir Nutku​

İlkokuldan sonra girdiği Robert Kolej’den 1950’de mezun oldu. 1952’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne girdi. 1956’da Ankara Üniversitesi’nden mezun olan yazar, aynı yıl bir bursla Almanya’ya gitti ve Göttingen kentindeki Georg-August Üniversitesi, Tiyatro Bölümü’ne alındı ve oradaki öğrenimini 1959 yazında tamamladı. Almanya’da bulunduğu yıllarda, Göttingen Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ünlü Heinz Hilpert’in yanında üç yıl asistanlık yaptı ve Almanya’daki çeşitli özel tiyatrolarda oyun sahneledi. 1959’da yurda döndü ve bir yıl önce kurulan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Enstitüsü’ne asistan olarak girdi. 1961’de doktor, 1967’de doçent ve 1974’te de profesör oldu. 1965 yılında, A.B.D.’de Yale, Washington (Seattle), Chicago, Pittsburg, Northwestern, Minnesota, Southern California, UCLA, Carnegie Techn., North Carolina gibi daha birçok üniversitede dersler, konferanslar verdi, seminerler düzenledi; stüdyo ve atölye çalışmaları yönetti. 1966 yılının Ocak ayı başından Haziran sonuna kadar, iki öğretim dönemi Viyana Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü’nde ders verdi. 1991’de Batı Sidney Üniversitesi’nde uluslararasi bir uzmanlar topluluğuna oyunculuk üst semineri düzenledi. 1997’de Hartt School of Music and Performing Arts, Connecticut’ta, Amerikalı ve İsveçli öğrencilere, iki hafta süreyle, rol yapımı üzerine atölye çalışmaları yaptı.1976 güzünde İzmir’e yerleşen Nutku, Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucuları arasında yer aldı ve Sahne Sanatları Bölümü’nü kurdu. Nutku, bugüne kadar basılmış ve basılmamış 54’ü telif, 60’ı çeviri, 4’ü şiir, 16’sı oyun ve uyarlama, 2’si senaryo, 1’i çocuk olmak üzere 127 kitap yazdı ve yayınladı. Nutku, Holanda’da yayınlanan Encyclopedia of Islam, Türkiye’de Diyanetçe yayınlanan İslam Ansiklopedisi ile Kanada’da yayınlanan World Encyclopedia of Contemporary Theatre’ın sürekli yazarlarından biridir. Birçok uluslararası kongrede ülkemizi temsil eden ve aynı zamanda oyun sahneleme hocası ve tiyatro yönetmeni olan Nutku, bugüne kadar altmışın üstünde oyun sahneledi, pek çok ödüle lâyık görüldü.

Damla Asena Daloğlu

Damla Asena Daloğlu

İlköğretim ve liseyi İzmir'de, yükseköğrenimini ise 2015'te Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. 2012-2013 yıllarında Erasmus Değişim Programı çerçevesinde Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Lettere e Filosofia'da öğrencilik yaptıktan sonra aynı yıl Paris’te Fondation Robert de Sorbon bünyesinde Cours de Civilisation Française de la Sorbonne'dan İleri Fransızca sertifikası aldı. 2015'te Atatürk'ün yakın koruması, Rusça mütercimi ve kütüphane görevlisi Nazım Canca'nın el yazması hatıralarını "Hayatım ve Hatıralarımda Atatürk" başlığıyla kitaplaştırdı. Hâlen özel sektörde çalışmakta, Yoga öğreticiliği yapmakta ve OpusKitap'ta editörlüğe devam etmektedir.

Efdal Sevinçli

Efdal Sevinçli

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden 1972'de mezun oldu. 1972'den başlayarak Adana, Maraş, Menemen liseleri ile İzmir Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı ve aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nden öğretim görevlisi olarak 1998'de emekli oldu.

Murat Tuncay

Murat Tuncay

İlköğreniminden sonra orta öğrenimini 1968'de TED Ankara Koleji'nde, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsü'nde tamamladı. 1974 yılında Tiyatro Bilimi alanında ülkemizdeki ilk Yüksek Lisans diplomasını aldı. 1973-1976 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi'nde Seslendirme Uzmanı olarak çalıştı. Bu kurumda Diskotek Şubesi'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Çok sayıda kısa ve uzun metrajlı film ve Tv eğitim programının seslendirme tasarım ve uygulamalarını yaptı. 1976'da yeni açılan Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne Asistan olarak atandı. 1983'de Öğretim Görevlisi, 1985'de Yardımcı Doçent, 1987'de Doçent oldu. 1988-1992 yılları arasında öğretim üyeliğinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de yürüttü. 1993'te Profesörlüğe yükseltildi. 1996'da aynı Fakültede Dekanlığa atandı. 1998'de Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı'na getirildi. İngiltere, İtalya, Almanya, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim dalıyla ilgili incelemelerde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda bildiri sundu. Makaleleri ve bildirileri, ayrıca şiir kitapları yayınlandı.

Halil Bedi Yönetken

Halil Bedi Yönetken

15 Mayıs 1899'da Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Istanbul Muallim Mektebi'ni bitirerek 1928'e kadar Bursa, sonrasında ise Istanbul'un değişik liselerinde musiki öğretmenliği yaptı. 1928'de Maarif Vekâleti'nin açtığı sınavı kazanarak musiki eğitimciliği dalında uzmanlaşmak üzere Prag Konservatuvarı’nda öğrenim görmek üzere Çekoslavakya’ya gönderildi. Prag Konservatuvarı’ndan 1932’de mezun olduktan sonra Almanya, İtalya ve Fransa’ya giderek, buralarda da musiki eğitimciliği yöntemleri konularında derinleşti. 1933 yılında Türkiye’ye döndükten hemen sonra Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Müzik Şubesi’ne öğretmen olarak atandı. 1934’te Yüksek Öğretim ve Güzel Sanatlar Umum Müdürü Cevat Dursunoğlu tarafından Güzel Sanatlar Şube Müdürü, ayrıca Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Müzik Şubesi Şefi olarak da atandı ve bu iki görevi birer yıl sürdürdü. Yine 1934’te bir yandan da Ankara Radyosu’nun henüz Ankara Palas’ın alt katından yayın yaptığı sıralarda musiki programları hazırlayıp sunmaya başladı. Musiki Muallim Mektebi’nin bazı sınıflarının 1935 yılında Paul Hindemith tarafından Devlet Konservatuvarına dönüştürülmesi çabasında katkısı oldu. Türkiye’nin bütün bölgelerinde Ankara Devlet Konservatuvarı’nca gerçekleştirilen resmî derleme gezilerinin 1937’de başlayan ilkine üye ve 1941’den 1952’ye kadar gerçekleşen 12’sinde de Derleme Heyeti Başkanı olarak görevlendirildi. Konservatuvarın folklor arşivi şefi Muzaffer Sarısözen ve ses teknisyeni Rıza Yetişen’le birlikte yaklaşık 10.000 kadar halk ezgisi derledi. Halil Bedi Yönetken’in 1947’den başlayarak ve sonraki yıllarda da devam eden uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu bildiriler, yaşamı ve Türkiye’nin musiki tarihi açısından son derece önemlidir. 1955’te, Yapı Kredi Bankası’nın kurucusu Kâzım Taşkent’in isteğiyle ve Vedat Nedim Tör’ün başkanlığında kurulan Türk Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisi’nde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla görev aldı ve bu görevini yaşamının sonuna dek sürdürdü. 1957’de Istanbul’a yerleşti ve 28 Ağustos 1957’de Çapa Eğitim Enstitüsü’ne nakille atandı. Bu görevinin yanı sıra Istanbul Belediye Konservatuvar’ında Monodik Türk Musikisi Sanat Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi ve aynı zamanda Istanbul Radyosu’nda tonmeisterliğe devam etti. Ayrıca, 1959-1960 yılından vefatına kadar yine bu okulda folklor uzmanı olarak Türk Musikisi Bölümü’nde Folklor dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü’nden emekli olduktan sonra Istanbul Radyosu’na musiki danışmanı oldu. 28 Aralık 1968’de vefat etti.

Mahmut Esat Bozkurt

Mahmut Esat Bozkurt

1892 yılında o dönemde İzmir’e bağlı bir kaza olan Kuşadası’nda doğdu. Babası Kuşadası’nın ileri gelen ailelerinden Hacımahmutoğulları’ndan Hasan Bey’dir. İki yıl İzmir İdadisi’nde okuduktan sonra, II. Abdülhamid yönetimine karşı mücadeleye katılan dayısı Ubeydullah Efendi ile birlikte Istanbul’a gitti. 1911 yılında Istanbul Hukuk Mektebi’nden mezun oldu. Lozan ve Freiburg Üniversitelerinde öğrenim gördü ve kapitülasyonlar konusunda doktora yaptı. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgâlinden sonra İstiklâl Savaşı’na katılmak üzere yurda döndü ve Ege Bölgesi’nde Kuva-yı Milliye teşkilatının içinde yer alarak önemli yararlıklar gösterdi. Büyük Millet Meclisi I. Dönem İzmir mebusu olarak Meclis’e girdi. Meclis’te Anayasa Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu’nda çalıştı. 12 Temmuz 1922 tarihinde Rauf Orbay’ın başkanı olduğu IV. İcra Vekilleri Heyeti’nde İktisat Vekilliği’ne seçildi. Bu görevini 4 Ağustos 1923 tarihine kadar sürdürdü. 11 Ağustos 1923 tarihinde başlayan BMM II. Dönem’de tekrar İzmir mebusu seçildi. 14 Ağustos 1923 tarihinde Ali Fethi Okyar’ın başkanlığında kurulan V. İcra Vekilleri Heyeti’nde, BMM tarafından ikinci kez İktisat Vekilliği’ne seçildi. Bu görevini 27 Kasım 1923 tarihine kadar sürdürdü. 20 Nisan 1924 tarihinde kabûl edilen Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun hazırlayan komisyonda görev aldı. 22 Kasım 1924 tarihinde Ali Fethi Okyar hükûmetinde Adliye Vekili olarak görevlendirildi. 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Hukuk Mektebi’nin açılmasında büyük payı oldu. Bu görevine III. ve IV. İsmet İnönü ‘nde de Adliye Vekili olarak görev yaptı. Adliye Vekilliği döneminde 17 Şubat 1926 tarihinde Türk Medenî Kanunu, 1 Mart 1926 tarihinde Türk Ceza Kanunu, 19 Nisan 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu, 22 Nisan 1926 tarihinde Türk Borçlar Kanunu, 29 Mayıs 1926 tarihinde Türk Ticaret Kanunu, 18 Haziran 1926 tarihinde Türk Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi Türk hukuk sisteminin temel yasaları hazırlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet tarihinde Bozkurt-Lotus Vakası olarak adlandırılan, Bozkurt adlı Türk gemisiyle Lotus adlı Fransız gemisinin 2 Ağustos 1926 tarihinde Ege Denizi’nde’de çarpışması nedeniyle iki ülke arasında çıkan anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ni Lahey Uluslararası Adalet Divanı’nda temsil etti. Bu dava, tarihçiler tarafından Türk hukukunun ve adalet örgütünün kapitülasyonlar dönemini geride bırakarak insan ve egemenlik haklarına dayalı çağdaş hukuk düzeyine yükseldiğinin bir simgesi olarak değerlendirilmektedir. 1934 yılında Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Atatürk tarafından “Bozkurt” soyadı verildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Anayasa ve Devletler Hukuku hocalığı da yaptı. 21 Aralık 1943 tarihinde beyin kanaması sonucu Istanbul’da vefat etti.

bottom of page