top of page

İmzalı Kitap

II. Abdülhamid ve Dönemi - Osmanlı Matbuatından 101 Pare Karikatür ve İllüstrasyon

II. Abdülhamid ve Dönemi - Osmanlı Matbuatından 101 Pare Karikatür ve İllüstrasyon

Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2018

 

Yavuz Daloğlu’nun derleyip hazırladığı "II. Abdülhamid ve Dönemi - Osmanlı Matbuatı’ndan 101 Pare Karikatür ve İllüstrasyon" kitabının konularını ve her karikatürün neyi anlattığını dikkate alırsak, Halife Padişah II. Abdülhamid Han’ın özellikleriyle karşılaşırız. Dolayısıyla sultanımızın kendi döneminde nasıl bilindiği ortaya çıkmaktadır. Ancak kitap bu kadarla sınırlı değildir. Karikatürler, Abdülhamid’in ne olduğu ve nasıl padişahlık yaptığının kanıtlarıdır. Ayrıca, bugün onun hakkında öyle ya da böyle yorum yapmaktan elbette başkadır, bu nedenle “Ulu Hakan”ı tanımayanlar ya da yeterince bilmeyenler için bu kitap bir temel başvuru kaynağıdır. Üstelik bundan daha güvenilir olanı da yoktur. Çünkü tarih, belgelere dayanmak zorundadır ve karikatürler dönemin karşı çıkılamaz ve yok sayılamaz belgeleri arasındadır.

Alp Hamuroğlu

bottom of page