top of page

Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2023

 

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Cumhuriyet Türkiyesi’nin yetiştirdiği büyük besteci, musiki folklorcusu ve musiki yazarı Ahmed Adnan Saygun’un halk musikimiz konusundaki en önemli çevriyazılarından biridir. Kendisinin de “Giriş”te belirttiği gibi Dârü’l-elhân, sonraki adıyla Istanbul Konservatuvarı; 1924-1931 yılları arasında 14 defter hâlinde halk musikisi notaları yayımlamış, bunları 15. Defter olarak Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon izlemiştir. Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon’un hangi yıl yayımlandığı belli değildir, yayım tarihi yoktur. Ancak Saygun’un, 15. Defter’in “Giriş”inde Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malûmat (1937) kitabından söz etmesi ve “Sözleri yazmak için bundan önce kullanmış olduğum işaretleri burada tekrar ele aldım ve bazı eklerle kullandım” açıklaması bize bu defterin 1930’ların sonları, belki 1940’ların henüz başlarında yayımlandığını düşündürmektedir.

Yavuz Daloğlu

Halk Türküleri – Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon

200,00₺Fiyat
    bottom of page