top of page

Halil Bedi Yönetken - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2020

 

Türkiye’de yapılmış ikinci büyük halk musikisi derleme seyahatleri 
Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı’nca 1937’den 1952’ye dek sürmüş, Halil Bedi Yönetken bu seyahatlerin 1937’de yapılan ilkine ve 1941’den 1952’ye kadar olan on ikisine de “Derleme Heyeti Başkanı” olarak öncülük etmiş, yalnızca halk musikisi derlemelerine ilişkin gözlem ve düşüncelerini değil; fakat oyun, eğlenti ve inanç folkloru üzerine edindiği bilgi ve gözlemlerini de kâğıda dökerek, o yıllarda yayınlanan kimi dergi ve gazetelere yazdığı makalelerle musiki çevreleri başta olmak üzere kamuoyuna duyurmuştur.
İşte bu kitap, Yönetken’in söz konusu makalelerinden oluşturulmuştur.

Derleme Notları I-II

200,00₺Fiyat
    bottom of page